PROIECTE ROMAN

Curățenie și siguranță pe străzile orașului

Acest capitol al strategiei mele pentru orașul nostru presupune rezolvarea unor probleme tot mai des întâlnite pe străzile Romanului. Lipsa curățeniei din Roman și cu riscul ridicat de mică infracționalitate în anumite zone sunt două neplăceri cu care romașcanii se confruntă zi de zi. Măsurile propuse pentru rezolvarea acestor probleme sunt simple și ușor de implementat nefiind necesare investiții cu valori semnificative ci doar preocupare sporită din partea autorităților.

Măsuri propuse:

 • Montarea de coșuri de gunoi în toate zonele orașului la distanțe de maxim 100 de metri, cu precădere în părculețele de joacă, în dreptul tuturor băncilor din parcurile de recreere și lângă fiecare trecere de pietoni
 • Montarea unor automate de colectare a PET-urilor în incintele sau în apropierea piețelor din Roman (Piața Centrală, Piața Smirodava, Piața Anton Pann, Piața Aleea Revoluției). În urma colectării recipientelor din plastic aceste aparate vor elibera tichete care vor participa la o tombolă lunară cu premii, pentru a stimula utilizarea lor.
 • Întreținerea curățeniei pe străzi și a spațiilor verzi cu implicarea sub supraveghere atentă a beneficiarilor de ajutor social.
 • Intensificarea patrulării echipajelor Poliției Locale în zonele cu risc criminogen ridicat și implementarea unor măsuri pentru îmbunătățirea timpului de reacție la apelurile cetățenilor.
 • Consultarea cu asociațiile de proprietari pentru stabilirea locurilor cele mai potrivite pentru amplasarea camerelor stradale de supraveghere

Transport public în comun, trafic și parcări

Am decis să abordez aceste 3 subiecte într-un capitol comun pentru că ele sunt interconectate. Transportul public în comun desfășurat în condiții moderne de comfort și siguranță, la prețuri accesibile și cu respectarea orarului ar duce cu siguranță la o reducere a volumului de trafic pe străzile orașului, cauzat de faptul că la ora actuală toți cei care au posibilitatea preferă să se deplaseze cu mașina personală din lipsă de alternative viabile.

Măsuri propuse:

 • Înființarea unei societăți de transport public în comun subordonată autorităților locale. Societatea va achiziționa microbuze sau autobuze moderne, sigure și comfortabile și va asigura respectarea cu precizie a unui orar cu frecvență a mijloacelor de transport între 30 de minute și o oră, în funcție de cât de solicitată este fiecare rută.
 • Locurile de oprire a mijloacelor de transport vor fi dotate cu stații de autobuz prevăzute cu acoperiș, pereți laterali și scaune, care vor îmbunătăți pentru călători condițiile de așteptare și îi vor feri pe aceștia de condițiile meteo nefavorabile în sezoanele ploioase sau iarna. Pereții laterali ai stațiilor și lateralele microbuzelor sau autobuzelor vor fi închiriate în scopuri publicitare pentru suplimentarea veniturilor societății.
 • Gratuitate la concesionarea locurilor de parcare rezidențiale tuturor deținătorilor de autoturisme care achiziționează abonamente lunare pentru transportul public în comun.
 • Amenajarea de parcări pentru biciclete în fața tuturor instituțiilor de interes public, în parcuri și în toate piețele.
 • Suplimentarea numărului de locuri de parcare rezidențială în mai multe zone ale orașului unde există spații verzi neamenajate și inestetice. Exemple: Ion Creangă, Gloriei, Miron Costin – Tic Tac, Veronica Micle, Anton Pann în spatele blocurilor cu număr impar, etc.

Dezvoltarea orașului și crearea de locuri de muncă

Datorită poziției sale geografice Romanul este un oraș atractiv pentru potențiali investitori. Autoritățile locale au datoria de a veni în întâmpinarea nevoilor celor interesați să dezvolte afaceri în orașul nostru prin purtarea de discuții deschise și găsirea împreună cu aceștia de soluții care să ducă la dezvoltarea mediului de afaceri și implicit a pieței muncii. Cu entuziasm și deschidere din partea autorităților se pot încuraja afaceriști locali sau se pot atrage investitori din afara orașului sau chiar a țării care să dezvolte fabrici, centre logistice sau centre comerciale care să ofere locuri de muncă bine plătite.

Măsuri propuse:

 • Extinderea rețelelor de utilități în zonele rutelor ocolitoare ale orașului pentru că acolo există potențial de dezvoltare industrială.
 • Participarea autorităților la târguri internaționale de profil unde să prezinte investitorilor interesați beneficiile pe care le oferă Romanul datorită poziționării geografice (centrul Moldovei) și datorită faptului că este traversat de un drum național care oferă acces ușor către sudul țării și chiar către țările nord și est europene.
 • Oganizarea în parteneriat cu A.L.O.F.M. și mediul de afaceri de cursuri pentru specializarea celor interesați în meserii mai bine plătite pentru care există cerere în piața locală a locurilor de muncă (bucătar, tâmplar, sudor, motostivuitorist, etc.). Nivelul cererii va fi identificat după o amplă consultare cu mediul de afaceri care oferă sau urmează să ofere locuri de muncă în diverse domenii.
 • Crearea în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrii a unor programe de informare și asistență pentru cei interesați să-și deschidă o afacere.
 • Atragerea de fonduri și chiar de investitori privați pentru construirea de noi blocuri de locuințe și asfaltarea tuturor străzilor de la periferie (cartierul Bălcescu, străzile Avram Iancu și Nicolae Bălcescu, etc.) cu scopul de a crește atractivitatea zonelor pentru construirea de noi locuințe.

Sănătate și educație de calitate

Sănătatea și educația sunt două dintre pietrele de temelie ale civilizației. Romanul stă bine la acesta capitole, la prima vedere. În ultimii ani condițiile de igienă și tratament din Spitalul Municipal de Urgență Roman s-au îmbunătățit însă foarte mulți pacienți acuză lipsa de medicamente și de personal medical de specialitate în anumite secții. În ceea ce privește sistemul educațional din orașul nostru, necesitățile primare sunt de accesibilitate în anumite zone și de lipsă a dotărilor necesare în unele școli. Pentru rezolvarea acestor probleme autoritățile acuză în general lipsa de fonduri.

Măsuri propuse:

 • Suplimentarea stocului de medicamente al farmaciei spitalului. Veniturile necesare realizării acestui lucru se pot obține din scăderea cheltuielilor cu distrugerea deșeurilor medicale a Spitalului Municipal de Urgență Roman prin repunerea in funcțiune a instalației de neutralizare a deșeurilor medicale prin autoclavare.
 • Solicitarea de asistență autorităților abilitate în vederea modificării regulamentului de funcționare a Spitalului Municipal Roman pentru crearea unui cadru legal care să ofere prioritate la angajare cadrelor medicale care desfășoară activitate profesională exclusiv în unitatea spitalicească.
 • Înfiintarea unui serviciu de transport înapoi la domiciliu, după externare, a pacienților greu deplasabili din cauza unor handicapuri fizice
 • Înființarea a două grădinițe cu program prelungit în Cartierul Muncitoresc și în zona Favorit, zone cu densitate mare de locuitori, pentru a veni în întămpinarea părinților care doresc să se întoarcă la serviciu înainte de terminarea perioadei legale de 2 ani acordate pentru creșterea copilului.
 • Dotarea etapizat, datorită necesității mari de fonduri, a laboratoarelor speciale (informatică, biologie, chimie, fizică, etc.) din cadrul unităților de învățământ. În acest scop se pot căuta parteneri și în rândul ONG-urilor străine de profil.

Instituții publice transparente și servicii orientate spre cetățean

Una din prioritățile autorităților locale trebuie să fie creșterea gradului de încredere a cetățenilor în instituțiile publice. Acest aspect a suferit mult în ultimii ani datorită lipsei de transparență și de promptitudine a autorităților în întâmpinarea nevoilor cetățenilor. Totodată, primăria trebuie să lupte pentru protejarea intereselor cetățenilor și pentru găsirea soluțiilor cele mai bune pentru scăderea prețurilor la servicii publice cum ar fi cel de furnizare a apei potabile sau cel de salubrizare.

Măsuri propuse:

 • Scurtarea termenelor de eliberare a documentelor ce se solicită de la direcțiile din subordinea Primăriei Municipiului Roman.
 • Publicarea lunară a execuției bugetare și a cheltuielilor primăriei și instituțiilor subordonate într-un mod cât mai clar și ușor de înțeles oricui este interesat.
 • Demararea unor proceduri de negociere cu compania județeană Apaserv pentru găsirea unor soluții care să conducă la scăderea prețului achitat de romașcani pentru serviciile de furnizare a apei potabile și de colectare a apelor uzate.
 • Scăderea costurilor pentru colectarea deșeurilor menajere prin instituirea unei taxe fixe anuale, plătibilă la casieria Direcției de Impozite și Taxe Locale. Această practica fuctionează cu succes în alte orașe din România. Momentan acest serviciu se plătește prin intermediul asociațiilor de proprietari.
 • Achiziționarea de către primărie unui program informatic pentru asociațiile de proprietari cu scopul de a oferi cetățeanului posibilitatea de a monitoriza toate cheltuielile asociației de proprietari și în același timp de a verifica felul în care sunt întocmite facturile emise de aceasta. Programul va fi pus la dispoziția asociațiilor de proprietari gratuit.

Radu Samson

Candidat USR pentru Primăria Roman